slider5 slider4 slide3 slide2 slider1
Амьдралын даатгалын бүтээгдэхүүнд суурилсан хувийн тэтгэврийн тогтолцоог хөгжүүлэх, хамтран ажиллах санамж бичгийг Нэйшнл Лайф Даатгал болон Голомт Кастодиан байгууллаа. Энэ нь даатгалын компани болон кастодиан ...

2017-02-23

Манай компани 6-8-р сард нийт 138,1 сая төгрөгийн нөхөн төлбөр олголоо.

2016-09-20

Та ажил дээрээ суурин компьютерийн ард болон ухаалаг гар утас хэр удаан ширтэдэг вэ? Учир нь дараагийн 5 жилд эрүүл мэндийн салбарын хамгийн том эрсдэл ...

2018-04-11

Өнөөдөр даатгалын зах зээлд том жижиг 17 тоглогч оролцож, жилдээ 90 гаруй тэрбум төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлж байна. Хэдийгээр энэ нь санхүүгийн зах зээлд их жин ...

2018-04-08