Амьдралын даатгалын хэрэгцээ

Амьдралын даатгалыг авах 5 шалтгаан

2016-03-17, 15:44 -- Дэлгэрэнгүй

​WELFARE STATE ГЭСЭН ОЙЛГОЛТЫН ТУХАЙД

Англи хэлнээ welfare state, герман хэлнээ Sozialstaat гэсэн нэршил байдаг. Үүнийг “халамжийн төр”, “ивээлт төр”, “халамжит төр” гэх мэтээр орчуулан хэрэглэх нь бий. Тэгвэл энэ нь чухам ямар утга агуулгатай ойлголт болохыг цухас авч үзье. Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн ойлголтоор бол энэ нь иргэдийнхээ сайн сайхан амьдрах эдийн засаг, нийгмийн баталгааг ижил тэгш боломжийн үндсэн дээр бүрдүүлэн ажиллаж буй төр юм. Орчин үед Скандинавын хойгийн улс орнууд гэгддэг Исланд, Норвеги, Швед, Финланд, Дани зэрэг нь дээрх ойлголтод хамаарах бодлогыг бүрэн утгаар нь хэрэгжүүлж буй улсуудын сайн туршлага болж байна. Эдгээр улсууд төрийн сан хөмрөгийг эрүүл мэнд, боловсролын үйлчилгээнд болон хувь хүнд шууд чиглэсэн үйлчилгээнд зарцуулдаг. Энэ нь мэдээж татвар төлөгчдийн мөнгө л дөө. Иймэрхүү халамжийн бодлоготой улсуудыг өөрөөр “холимог эдийн засаг бүхий улсууд” ч гэж ...

2016-01-28, 12:24 -- Дэлгэрэнгүй

Амь нас, эрүүл мэндээ хаана даатгах вэ?

Өнөөдөр даатгалын зах зээлд том жижиг 17 тоглогч оролцож, жилдээ 90 гаруй тэрбум төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлж байна. Хэдийгээр энэ нь санхүүгийн зах зээлд их жин дарж чадахгүй ч 10 жилийн өмнөхөөс даруй 15 дахин өссөн үзүүлэлт юм. Өөрөөр хэлбэл шинэ мянган эхлэхтэй зэрэгцэн Монголын даатгалын салбар хөлд орж эхэлжээ. Цаашид өсвөр үеийг туулж насанд хүрэхэд хэдий хэрийн хугацаа хэрэгтэй вэ? Даатгалын салбар дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 0.5 хувийг эзэлж байгаа нь хөгжиж буй орнуудын дунджаас даруй 4 дахин бага байна гэсэн үг. Даатгалын тогтолцоо өндөр хөгжсөн орнуудын жишгээс харахад амьдралын болон ердийн даатгал хийдэг компаниуд үйл ажиллагааны чиглэлээрээ дагнаж ажилладаг байна. Монгол улсын хувьд 2004 батлагдсан Даатгалын тухай хуулиар даатгалын компаниудыг урт хугацааны болон ердийн гэж хоёр ангилжээ. Ийнхүү дэлхий нийтээрээ даатгалын салбарыг 2 хэсэгт тусад ...

2015-08-27, 11:49 -- Дэлгэрэнгүй

Ангилал