Ажлын байран дээрх эрүүл мэндийн эрсдэлүүд, тэдгээрээс сэргийлэх нь

Та ажил дээрээ суурин компьютерийн ард болон ухаалаг гар утас хэр удаан ширтэдэг вэ? Учир нь дараагийн 5 жилд эрүүл мэндийн салбарын хамгийн том эрсдэл буюу аюул нь ажиллах орчин болон ажил хийх хэв маяг юм. Тэдгээр эрсдлүүдийг хүчин зүйлсээр хуваан авч үзвэл: Ажлын байр болон ажил хийх хэв маяг.Технологийн хэрэглээ. Ажлын байр болон ажил хийх хэв маяг. Өдөр бүр хүмүүс 8-10 цагийг ажил дээр өнгөрүүлдэг. Тэрний 4-6 цагийг ширээний урд сууж өнгөрүүлдэг. Одоо ч мөн адил та энэ нийтлэлийг уншиж байхдаа сууж байгаа нь мэдээж. Та удаан суух тусам таны бие улам хөшүүн болно. Бие чинь таныг босоод алхах, эсвэл хөдөлгөөнтэй байлгахыг хором тоолонд хүлээж байгаа. Хэдэн хором суух нь ажлын ачаалал болон гадны хүчин нөлөөнөөс үүсэх стрессээс ангижрах ч орчин үеийн ажлын хэв ...

2018-04-11, 09:11 -- Дэлгэрэнгүй

Амь нас, эрүүл мэндээ хаана даатгах вэ?

Өнөөдөр даатгалын зах зээлд том жижиг 17 тоглогч оролцож, жилдээ 90 гаруй тэрбум төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлж байна. Хэдийгээр энэ нь санхүүгийн зах зээлд их жин дарж чадахгүй ч 10 жилийн өмнөхөөс даруй 15 дахин өссөн үзүүлэлт юм. Өөрөөр хэлбэл шинэ мянган эхлэхтэй зэрэгцэн Монголын даатгалын салбар хөлд орж эхэлжээ. Цаашид өсвөр үеийг туулж насанд хүрэхэд хэдий хэрийн хугацаа хэрэгтэй вэ? Даатгалын салбар дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 0.5 хувийг эзэлж байгаа нь хөгжиж буй орнуудын дунджаас даруй 4 дахин бага байна гэсэн үг. Даатгалын тогтолцоо өндөр хөгжсөн орнуудын жишгээс харахад амьдралын болон ердийн даатгал хийдэг компаниуд үйл ажиллагааны чиглэлээрээ дагнаж ажилладаг байна. Монгол улсын хувьд 2004 батлагдсан Даатгалын тухай хуулиар даатгалын компаниудыг урт хугацааны болон ердийн гэж хоёр ангилжээ. Ийнхүү дэлхий нийтээрээ даатгалын салбарыг 2 хэсэгт тусад ...

2018-04-08, 11:50 -- Дэлгэрэнгүй

Амьдралын даатгалын хэрэгцээ

Амьдралын даатгалыг авах 5 шалтгаан

2016-03-17, 15:44 -- Дэлгэрэнгүй

Ангилал