Бүрдүүлэх бичиг баримт

Гэнэтийн осол

 • Нөхөн төлбөр авахыг хүссэн өргөдөл /энд дарж татаж авна уу/
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Өвчний түүх хуулбар /истори/, эмнэлгээс гарах үеийн эмчийн дүгнэлт /эпикриз/, дэлгэрэнгүй бичигдсэн амбулаторийн карт
 • Эмнэлгийн хуудас /лист/-ны хуулбар
 • Ажил олгогчийн хүсэлт /хэрэв групп даатгалд хамрагдсан бол/
 • Компьютер томограмм хийлгэсэн бол эмчийн дүгнэлттэй хамт хавсаргах
 • Гэнэтийн осол /авто осол, хүнд зодуулах г.м/-д орсон бол ослын талаарх цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт, гэмтлийн эмнэлэг, эсхүл шүүх эмнэлгийн эмчийн үзлэг хийсэн баримт
 • Даатгалын баталгааны хуулбар
 • Рентген зураг
 • Ослын талаарх дэлгэрэнгүй бичсэн өргөдөл

Эмнэлгийн мөнгө

 • Нөхөн төлбөр авахыг хүссэн өргөдөл /энд дарж татаж авна уу/
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Өвчний түүх хуулбар /истори/, эмнэлгээс гарах үеийн эмчийн дүгнэлт /эпикриз/, дэлгэрэнгүй бичигдсэн амбулаторийн карт
 • Эмнэлгийн хуудас /лист/-ны хуулбар
 • Ажил олгогчийн хүсэлт /хэрэв групп даатгалд хамрагдсан бол/
 • Гэнэтийн осол /авто осол, хүнд зодуулах г.м/-д орсон бол ослын талаархи цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт, гэмтлийн эмнэлэг, эсхүл шүүх эмнэлгийн эмчийн үзлэг хийсэн баримт
 • Гэмтлийн эмнэлэг, эсхүл шүүх эмнэлгийн эмчийн үзлэг хийсэн баримт
 • Даатгалын баталгааны хуулбар
 • Шинжилгээний хариу /хуулбар/

Амь насны даатгал

 • Нөхөн төлбөр авахыг хүссэн өргөдөл /энд дарж татаж авна уу/
 • Нас барсныг тогтоосон эмнэлгийн байгууллагын тодорхойлолтын хуулбар /эмнэлэг эсвэл өрхийн эмчийн тодорхойлолт/
 • Иргэний бүртгэлийн байгууллагаас олгосон нас барсны гэрчилгээ
 • Гэнэтийн осолд орсон бол ослын талаарх цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт
 • Нөхөн төлбөр авах эрх бүхий этгээд буюу бенефишерийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Бенефишерийг заагаагүй бол даатгагдагчийн өв залгамжлалын өв залгамжлах эрхийн гэрчилгээ
 • Даатгалын баталгаа
 • Байгууллагын хүсэлт /хэрэв групп даатгалд хамрагдсан бол/

Өндөр хамгаалалттай эрүүл мэндийн даатгал

Нөхөн төлбөрийн албаны утас: 7012-1010

И-мэйл хаяг: claim@nlic.mn

Хэрэв танд манай үйлчилгээ таалагдаж байгаа бол яг одоо бидэнд хандаарай. Таньд туслахдаа бид баяртай байх болно.