Компанийн танилцуулга

Нэйшнл Лайф Даатгал” бол Монгол улсад урт хугацааны даатгалын үйлчилгээг эрхлэн явуулах зөвшөөрөл бүхий анхны компани юм. 2011 оны байдлаар нийт хөрөнгө 3,5 тэрбум төгрөгөөр үнэлэгдэж байна. test