Манай компани 6-8-р сард нийт 138,1 сая төгрөгийн нөхөн төлбөр олголоо.