"Нэйшнл Лайф Даатгал" ХХК 2016.2-р сард нийт 85 даатгуулагчид 51,9 сая төгрөгийн нөхөн төлбөр олголоо.