"Нэйшнл Лайф Даатгал" ХХК 2016.2-р сард нийт 119 даатгуулагчид 42 сая төгрөгийн нөхөн төлбөр олголоо.