Манай компани 3-р сард нийт 51 сая төгрөгийн нөхөн төлбөрийг 145 даатгуулагчид олголоо.