Манай компани 4-р сард нийт 61.9 сая төгрөгийн нөхөн төлбөрийг 104 даатгуулагчид олголоо.