Гэнэтийн осол нэмэлт нөхцөлийн даатгал

Гэнэтийн ослын даатгалд хамрагдсанаар даатгуулагч хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн, хэсэгчлэн, түр алдсан тохиолдолд нөхөн төлбөр авах боломжтой юм.

Даатгалын хамгаалалт :

Гэнэтийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдах /80 ба түүнээс дээш хувь/

Даатгалын үнэлгээ нэг удаа 100 хувь олгогдоно.

Гэнэтийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа хэсэгчлэн алдах /1%-79%/

“Нэйшнл лайф даатгал” компаниас гаргасан гэмтэл бэртлийн хүснэгтэд заасан хувь хэмжээгээр нөхөн төлбөр олгогдоно.

Гэнэтийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа түр алдах

Хоног тутамдаа даатгалын үнэлгээнээс 0,3 хувиар нөхөн төлбөр авах боломжтой бөгөөд 90 хүртэл хоног авах боломжтой.

 


Сонгох шалтгаан

Хураамжийг санхүүгийн байдлаасаа хамааран жил, хагас жил, улирлаар төлж болно.

Гэнэтийн ослын даатгал нь зардал биш хөрөнгө оруулалт бөгөөд ирээдүйд учирч болзошгүй эрсдэлээс өөрийгөө болон хайртай дотно хүмүүсээ хамгаалах боломжтой.>> Нөхөн төлбөрийн хуудас татаж авах <<Даатгалд хамрагдах хүсэлт

Илгээх

Таны илгээсэн хүсэлтийн дагуу манай даатгалын менежер холбоо барих болно

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл

Даатгалын ахлах менежер Д.Эрдэнэчимэг
Бусад даатгалын бүтээгдэхүүн