Хувь оролцоотой эрүүл мэндийн даатгал

“Хувь оролцоотой эрүүл мэндийн даатгал” гэж даатгалын гэрээний хугацаанд даатгалын тохиолдол бий болсон үед нөхөн төлбөр олгох, даатгалын тохиолдол үүсээгүй бол гэрээ эзэмшигчид нийт төлсөн хураамжийг буцаан олгох нөхцөлтэй эрүүл мэндийн даатгал юм.

БАГЦ

Сонгосон багцаас хамаарч нэг жилийн хугацаанд 5 саяаас 200 сая төгрөгийн дараах иж бүрэн эмчилгээ, тусламж үйлчилгээнүүдийг авна.

Монгол улс
ХЭВТЭН ЭМЧЛҮҮЛЭХ ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ АМБУЛАТОРИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ БУСАД НЭМЭЛТ ХАМГААЛАЛТ
♦Эмнэлгийн өрөөний зардал ♦Эмчийн үзлэгийн зардал ♦Нүд
♦Сахиурын ороор олгох зардал ♦Эм тарианы зардал ♦Шүд
♦Эмчийн үзлэгийн зардал ♦Физик эмчилгээ, бариа засал, зүү болон хэл заслын эмчилгээний зардал ♦Төрөлт  
♦Мэс засал, эрчимт эмчилгээний зардал ♦Лабораторийн шинжилгээний зардал ♦Оношилгоо  
♦Нөхөн сэргээх эмчилгээний зардал   ♦Архаг хууч өвчин  
♦Эм тарианы зардал      
♦Лабораторийн шинжилгээний зардал      
♦Мэс засал      

 


Сонгох шалтгаан

Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн үлдэгдлийг ажил олгогч, даатгуулагчид бүрэн олгоно.

Эрүүл мэндийн санд улирал бүр өгөөж тооцож нэмэгдүүлнэ.

Ажил олгогч үйлчилгээний нөхцөл, хамгаалалтын хязгаарыг өөрөө тогтооно.

Хүссэн эмнэлэгтээ хэвтэн эмчлүүлэх, амбулаторийн үйлчилгээг авах боломжтой.>> Нөхөн төлбөрийн хуудас татаж авах <<Даатгалд хамрагдах хүсэлт

Илгээх

Таны илгээсэн хүсэлтийн дагуу манай даатгалын менежер холбоо барих болно

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл

Даатгалын ахлах менежер Д.Эрдэнэчимэг
Бусад даатгалын бүтээгдэхүүн