Амьдралын даатгалын төлөөлөгчийн эрх олгох шалгалтын дүн гарлаа


              Санхүүгийн Зохицуулах Хороо, Монголын Даатгалын Холбоо болон Нэйшнл лайф даатгал ХХК хамтран "Амьдралын даатгалын төлөөлөгчийн эрх олгох сургалт"-ыг 2019 оны 3 сарын 20, 21 өдрүүдэд зохион байгуулсан билээ. Санхүүгийн зохицуулах хорооны тусгай зөвшөөрлийн журмын дагуу холбогдох шалгалтыг авсан бөгөөд шалгалтын дүн гарсан байна. Сургалтад нийт 26 хүн хамрагдсанаас 25 хүн шалгалтад тэнцэж төлөөлөгчийн тусгай зөвшөөрөл авах боломжтой боллоо. 2019/03/27