"НЭЙШНЛ ЛАЙФ ДААТГАЛ" ХХК-ийн 2019 оны 1-р улирлын санхүү, орлогын хураангуй тайлан