Нэйшнл Лайф Даатгал ХХК-ийн 2021 оны 4-р улиралын санхүү, орлогын хураангуй тайлан