Нэйшнл Лайф Даатгал ХХК-ийн 2022 оны 4-р улирлын санхүү, орлогын хураангуй тайлан