Нөхөн төлбөр

Амьдралын даатгал нь даатгуулагчийн амь нас, эрүүл мэнд, ашиг сонирхолд учирч болох хохирол, тохиролцсон болзлыг даатгалын компаниар нөхүүлж төлүүлэхээр хийсэн хэлцэл бөгөөд амь насны, гэнэтийн ослын, эрүүл мэндийн, тэтгэврийн, хуримтлалын зэрэг хүний амьдрал, амьжиргаатай холбоотой даатгалын үйлчилгээ үзүүлдгээрээ бусад даатгалаас онцлог ялгаатай.

Бид 2008 онд амьдралын даатгалын үйлчилгээг нэвтрүүлсэн бөгөөд энэ хугацаанд нийт 9000 гаруй хүний амьдралын даатгалын хуримтлалыг амжилттай удирдаж 4,3 тэрбум төгрөгийн нөхөн төлбөрийг буцаан олгож ажилласан туршлагатай.

Нөхөн төлбөр шийдвэрлэх үе шатБүрдүүлэх материал

 1. Нөхөн төлбөрийн маягт;
 2. Эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн, амбулаториор үйлчлүүлсэн, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авсныг нотлох эмнэлгийн бичиг баримтууд (өвчний түүх/ истори, амбулаториор эмчлүүлэгчдийн карт, эмч нарын зөвлөгөөний шийдвэр, магадалгаа зэрэг холбогдох баримт, материалууд);
 3. Эмчилгээ, оношлогоо шинжилгээний хариу, эмийн жор;
 4. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ болон эмийн зардлын баримтууд /и-баримт/;
 5. Осол болсныг нотлох мэргэжлийн байгууллагын тодорхойлолт (замын цагдаа, цагдаа, гал унтраах алба, шүүх эмнэлэг, обег, эмнэлгийн байгууллага г.м);
 1. Нөхөн төлбөр авахыг хүссэн өргөдөл /загварын дагуу/;
 2. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
 3. Эмнэлгээс гарах үеийн эмчийн дүгнэлт/эпикриз/, эмнэлэгт байх хугацаандаа даатгалын компанид мэдэгдээгүй бол өвчний түүхийн хуулбар /истори/.
 4. Эмнэлгийн хуудас/лист/ хуулбар
 5. Шинжилгээний хариу /хуулбар/, рентген томограф-ийн зураг
 6. Гэнэтийн осолд орсон бол осол болсныг нотлох мэргэжлийн байгууллагын тодорхойлолт (Замын Цагдаа, Цагдаа, Гал унтраах алба, Шүүх эмнэлэг, ОБЕГ, Эмнэлгийн байгууллага г.м)
 1. Нөхөн төлбөрийн маягт;
 2. Иргэний үнэмлэх;
 3. Даатгалын тохиолдол болсныг нотлох ХСҮТ-н мэргэшсэн эмчийн дүгнэлт /Тухайн баримт материалд нь ямар төрлийн хорт хавдраар өвчилсөн, хэзээ анх оношлогдсон, өвчлөл хэддүгээр үе шатандаа явж байгааг бичсэн байна;
 4. Эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн, амбулаториор үйлчлүүлсэн, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авсныг нотлох эмнэлгийн бичиг баримтууд /Өвчний түүх, амбулаториор эмчлүүлэгчдийн карт, эмч нарын зөвлөгөөний шийдвэр, эмнэлгийн хуудас, магадалгаа зэрэг холбогдох баримт, материалууд/;
 5. Шинжилгээний хариуны хуулбар, рентген, томограф, MRI-ийн зураг, дүгнэлт /Шаардлагатай тохиолдолд эх хувиар/;
 6. Даатгагчийн сонгосон хоёрдогч эмнэлгийн хорт хавдар өвчний онош баталгаажуулсан дүгнэлт;
 1. Нөхөн төлбөрийн хүсэлтийн хуудас
 2. Эмчилгээ үйлчилгээ, өвчний оношийг тогтоосон нотлох баримт
 3. Эмчилгээ үйлчилгээний төлбөр төлснийг нотлох баримт
 1. Гэрээний хуулбар эсвэл баталгаа;
 2. Нас барсны гэрчилгээ;
 3. Монгол Улсын харьяат даатгуулагч гадаад улсын нутаг дэвсгэр дээр нас барсан бол хилийн чанад дахь Монгол Улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газарт Иргэний бүртгэлийн тухай хуульд заасны дагуу бүртгүүлсэн тухай баримт бичгийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;
 4. Нас барсныг тогтоосон эмнэлгийн байгууллагын тодорхойлолт;
 5. Шүүх эмнэлгийн дүгнэлт;
 6. Осол болсныг нотлох мэргэжлийн байгууллагын тодорхойлолт (Замын Цагдаа, Цагдаа, Гал унтраах алба, Шүүх эмнэлэг, ОБЕГ, Эмнэлгийн байгууллага г.м);
 7. Бенефишерийн иргэний үнэмлэхийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;
 8. Бенефишерийг заагаагүй бол даатгуулагчийн өв залгамжлагчийн өв залгамжлах эрхийн гэрчилгээ.

Даатгуулагч аливаа шалтгаанаар нас барсан тохиолдолд:

 1. Зээлдүүлэгчээс нөхөн төлбөр олгохыг хүссэн албан тоот;
 2. Даатгалын баталгаа /гэрээний эх хувь/;
 3. Даатгуулагч амь насаа алдсаныг нотлох шүүх эмнэлгийн магадалгаа, нас барсны гэрчилгээ;
 4. Зээлдүүлэгчээс даатгуулагчийн даатгалын үнэлгээг орлогын харьцаагаар тогтоосныг батлах бичиг баримт;
 5. Даатгагч шаардлагатай тохиолдолд зээлдүүлэгчээс орлого баталгаажуулсан хуудас эсхүл орлого тодорхойлсон баримт;   
 6. Монгол Улсын харьяат даатгуулагч гадаад улсын нутаг дэвсгэр дээр нас барсан бол хилийн чанад дахь Монгол Улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газарт Иргэний бүртгэлийн тухай хуульд заасны дагуу бүртгүүлсэн тухай баримт бичгийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;
 7. Зээлийн талаарх зээлдүүлэгчийн тодорхойлолт, зээлдэгчийн анкет, зээлийн гэрээ, банкны хуулга;
 8. Хэрэв даатгуулагч бенефеширийг нэрлээгүй бол өв залгамжлагч өвлөх эрхийн гэрчилгээ;

Даатгуулагч гэнэтийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 70 ба түүнээс дээш хувиар дахин сэргэхгүйгээр бүр мөсөн алдсан тохиолдолд:

 1. Зээлдүүлэгчээс даатгагчид нөхөн төлбөр олгохыг хүссэн албан тоот;
 2. Даатгалын  баталгаа/ гэрээний эх хувь/;
 3. Эмнэлгээс гарах үеийн эмчийн дүгнэлт /эпикриз/, дэлгэрэнгүй бичигдсэн амбулаторийн карт, Эмнэлгийн хуудас /лист/
 4. Гэнэтийн осол /авто осол, хүнд зодуулах г.м/-д орсон бол ослын талаарх Цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт, Гэмтлийн эмнэлэг, шүүх эмнэлгийн эмчийн үзлэг хийсэн баримт, дүгнэлт
 5. Мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан гэнэтийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 70 ба түүнээс дээш хувиар бүрэн бүр мөсөн алдсан тухай дүгнэлт;
 6. Даатгагч шаардлагатай тохиолдолд зээлдүүлэгчээс орлого баталгаажуулсан хуудас эсхүл орлого тодорхойлсон баримтыг шаардана;
 1. Нөхөн төлбөр олгохыг хүссэн өргөдлийн маягт;
 2. Нас барсны гэрчилгээ;
 3. Монгол Улсын харьяат даатгуулагч гадаад улсын нутаг дэвсгэр дээр нас барсан бол хилийн чанад дахь Монгол Улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газарт Иргэний бүртгэлийн тухай хуульд заасны дагуу бүртгүүлсэн тухай баримт бичгийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;
 4. Нас барсныг тогтоосон эмнэлгийн байгууллагын тодорхойлолт;
 5. Шүүх эмнэлгийн дүгнэлт;
 6. Осол болсныг нотлох мэргэжлийн байгууллагын тодорхойлолт (Замын Цагдаа, Цагдаа, Гал унтраах алба, Шүүх эмнэлэг, ОБЕГ, Эмнэлгийн байгууллага г.м);
 7. Бенефишерийн иргэний үнэмлэхийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;
 8. Бенефишерийг заагаагүй бол даатгуулагчийн өв залгамжлагчийн өв залгамжлах эрхийн гэрчилгээ.
 1. Нөхөн төлбөрийн нэхэмжлэлийн маягт
 2. Эмнэлгээс гарах үеийн эмчийн дүгнэлт /эпикриз/, дэлгэрэнгүй бичигдсэн амбулаторийн карт
 3. Эмнэлгийн хуудас /лист, магадалгаа/
 4. Гэнэтийн осол /авто осол, хүнд зодуулах г.м/-д орсон бол ослын талаарх Цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт, Гэмтлийн эмнэлэг, шүүх эмнэлэгийн эмчийн үзлэг хийсэн баримт, дүгнэлт
 5. Рентген зураг, шинжилгээ, MRI-н хариу
 1. Нөхөн төлбөрийн нэхэмжлэлийн маягт
 2. Эмнэлгээс гарах үеийн эмчийн дүгнэлт/эпикриз/, эмнэлэгт байх хугацаандаа даатгалын компанид мэдэгдээгүй бол өвчний түүхийн хуулбар / истор/.
 3. Эмийн жор
 4. Эмнэлгийн хуудас/лист, магадалгааны/ хуулбар
 5. Шинжилгээний хариу /хуулбар/
 6. Гэнэтийн осолд орсон бол осол болсныг нотлох мэргэжлийн байгууллагын тодорхойлолт (Замын Цагдаа, Цагдаа, Гал унтраах алба, Шүүх эмнэлэг, ОБГ, Эмнэлгийн байгууллага г.м)
 7. Гэмтлийн эмнэлэг эсвэл шүүх эмнэлгийн эмчийн үзлэг хийсэн баримт
 1. Нөхөн төлбөрийн нэхэмжлэлийн маягт
 2. Даатгуулагчийн нас барсны гэрчилгээ
 3. .Даатгуулагчийн амбулаторийн карт
 4. Даатгуулагчийн өвчний түүх
 5. Бенефишерийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 6. Даатгуулагч амь насаа алдсаныг нотлох шүүх эмнэлгийн магадлагаа эсхүл эмнэлгийн байгууллагын тодорхойлолт: (ГССҮТ-н, дүүргийн болон хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдийн гэмтлийн эмчийн үзлэгийн баримт, яаралтай тусламж 103-н эмчийн тодорхойлолт)
 7. Төрийн болон хувийн бусад холбогдох байгууллагуудын тодорхойлолт: (цагдаагийн байгууллага, гал унтраах алба, ОБЕГ)
 1. Нөхөн төлбөрийн нэхэмжлэлийн маягт
 2. Даатгуулагчийн нас барсны гэрчилгээ
 3. Даатгуулагчийн амбулаторийн карт
 4. Даатгуулагчийн өвчний түүх
 5. Нас барсныг тогтоосон эмнэлгийн байгууллагын тодорхойлолт
 6. Даатгуулагч амь насаа алдсаныг нотлох шүүх эмнэлгийн магадлагаа
 7. Нас барсныг тогтоосон эмнэлгийн байгууллагын тодорхойлолт: (ГССҮТ-н, дүүргийн болон хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдийн гэмтлийн эмчийн үзлэгийн баримт, шүүх эмнэлгийн эмчийн үзлэгийн баримт, яаралтай тусламж 103-н эмчийн тодорхойлолт)
 8. Төрийн болон хувийн бусад холбогдох байгууллагуудын тодорхойлолт: (цагдаагийн байгууллага, гал унтраах алба, ОБЕГ гэх мэт)
 9. Бенефишерийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 10. Даатгалын тохиолдол болсныг нотлох бусад баримт
 1. Даатгуулагч нь хуримтлалын нөхөн төлбөрийг гэрээний хугацаа дуусахад нийт үүссэн хуримтлалаа нийт дүнгээр нь авч болох бөгөөд дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

                1.1 Нөхөн төлбөр олгохыг хүссэн өргөдөл;

                1.2 Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

 1. Даатгуулагч нь хуримтлалын нөхөн төлбөрийг гэрээний хугацаа дуусахад нийт үүссэн хуримтлалаа тодорхой хугацаанд эсхүл насан туршдаа тэтгэвэр хэлбэрээр хэсэгчлэн авах тохиолдолд гэрээнд хавсралт нэмж оруулах бөгөөд дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

                 2.1 Нөхөн төлбөр олгохыг хүссэн өргөдөл;

                 2.2 Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

 1. Даатгуулагч өвчний улмаас нас барсан тохиолдолд үүссэн нийт хуримтлалын олгох бөгөөд дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

                 3.1 Нөхөн төлбөр авахыг хүссэн өргөдөл

                 3.2 Нас барсны гэрчилгээ;

                 3.3 Нас барсныг тогтоосон эмнэлгийн байгууллагын тодорхойлолт;

                 3.4 Бенефишерийн иргэний үнэмлэхийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;

                 3.5 Бенефишерийг заагаагүй бол өв залгамжлах эрхийн гэрчилгээ;

 1. Даатгуулагч гэнэтийн ослын улмаас нас барсан тохиолдолд нийт хуримтлалыг хоёр дахин нэмэгдүүлсэн дүнгээр нөхөн төлбөр олгох бөгөөд дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

                4.1 Нөхөн төлбөр авахыг хүссэн өргөдөл

                4.2 Нас барсны гэрчилгээ;

                4.3 Нас барсныг тогтоосон эмнэлгийн байгууллагын, эсхүл осол болсныг нотлох мэргэжлийн   байгууллагын тодорхойлолт;

                4.4 Шүүх эмнэлгийн дүгнэлт;

                4.5 Бенефишерийн иргэний үнэмлэхийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;

                4.6 Бенефишерийг заагаагүй бол өв залгамжлах эрхийн гэрчилгээ;

 1. Даатгуулагч гэнэтийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан бол гэрээний хугацааны эцэст нийт үүссэн хуримтлалыг олгох бөгөөд дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

               5.1 Нөхөн төлбөр олгохыг хүссэн өргөдөл;

               5.2 Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

Эрсдэлийн хамгаалалтгүй тохиолдолд дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

 1. Нөхөн төлбөр авахыг хүссэн өргөдөл;
 2. Гэрээний хуулбар эсвэл баталгаа;
 3. Нас барсны гэрчилгээ;
 4. Монгол Улсын харьяат даатгуулагч гадаад улсын нутаг дэвсгэр дээр нас барсан бол хилийн чанад дахь Монгол Улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газарт Иргэний бүртгэлийн тухай хуульд заасны дагуу бүртгүүлсэн тухай баримт бичгийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;
 5. Нас барсныг тогтоосон эмнэлгийн байгууллагын тодорхойлолт;
 6. Шүүх эмнэлгийн дүгнэлт;
 7. Осол болсныг нотлох мэргэжлийн байгууллагын тодорхойлолт (Замын Цагдаа, Цагдаа, Гал унтраах алба, Шүүх эмнэлэг, ОБЕГ, Эмнэлгийн байгууллага г.м);
 8. Бенефишерийн иргэний үнэмлэхийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;
 9. Бенефишерийг заагаагүй бол даатгалын гэрээ эзэмшигчийн өв залгамжлагчийн өв залгамжлах эрхийн гэрчилгээ.

Эрсдэлийн хамгаалалттай тохиолдолд дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

 1. Нөхөн төлбөр авахыг хүссэн өргөдөл;
 2. Гэрээний хуулбар эсвэл баталгаа;
 3. Нас барсны гэрчилгээ;
 4. Монгол Улсын харьяат даатгуулагч гадаад улсын нутаг дэвсгэр дээр нас барсан бол хилийн чанад дахь Монгол Улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газарт Иргэний бүртгэлийн тухай хуульд заасны дагуу бүртгүүлсэн тухай баримт бичгийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;
 5. Нас барсныг тогтоосон эмнэлгийн байгууллагын тодорхойлолт;
 6. Шүүх эмнэлгийн дүгнэлт;
 7. Осол болсныг нотлох мэргэжлийн байгууллагын тодорхойлолт (Замын Цагдаа, Цагдаа, Гал унтраах алба, Шүүх эмнэлэг, ОБГ, Эмнэлгийн байгууллага г.м);
 8. Бенефишерийн иргэний үнэмлэхийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;
 9. Бенефишерийг заагаагүй бол даатгалын гэрээ эзэмшигчийн өв залгамжлагчийн өв залгамжлах эрхийн гэрчилгээ.

Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсаны улмаас олгох нөхөн төлбөрийг дараах бичиг баримтыг үндэслэн олгоно.

 1. Нөхөн төлбөр авахыг хүссэн өргөдөл;
 2. Даатгуулагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
 3. Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсаныг тогтоосон эмнэлгийн байгууллагын тодорхойлолтын хуулбар;
 4. Эмнэлгийн хуудас /лист/
 5. Гэнэтийн осол /авто осол, хүнд зодуулах г.м/-д орсон бол ослын талаарх цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт, гэмтлийн эмнэлэг, шүүх эмнэлгийн дүгнэлт;

1. Даатгуулагч нас барсан тохиолдолд дараах материалуудыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

     1.1 Нөхөн төлбөр авахыг хүссэн өргөдлийн маягт;

     1.2 Нас  барсны гэрчилгээ; 

     1.3 Монгол Улсын харьяат даатгуулагч гадаад улсын нутаг дэвсгэр дээр нас барсан бол хилийн чанад дахь Монгол Улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газарт Иргэний бүртгэлийн тухай хуульд заасны дагуу бүртгүүлсэн тухай баримт бичгийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;

     1.4 Нас барсныг тогтоосон эмнэлгийн байгууллагын тодорхойлолт;

     1.5 Шүүх эмнэлгийн дүгнэлт;

     1.6 Осол болсныг нотлох мэргэжлийн байгууллагын тодорхойлолт (Замын цагдаа, Цагдаа, Гал унтраах алба, Шүүх эмнэлэг, ОБЕГ, Эмнэлгийн байгууллага г.м)

     1.7 Асран хамгаалагчийг тогтоосон шийдвэр;

2. Даатгалын гэрээний хугацаа дууссан тохиолдолд дараах материалуудыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

     2.1 Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдлийн маягт;
Харилцагчдын сэтгэгдэлТүгээмэл асуулт, хариулт

Заавал өөрийн биеэр иргэний үнэмлэхийн хамт ирж даатгалын гэрээг байгуулна. 

Даатгалд хамрагдахыг хүсэгч нь маягтыг бөглөнө. Үүнд:

 1. Нас, хүйс, ажил мэргэжил, холбогдох хаяг бүхий хувийн мэдээлэл
 2. Хүсэлт гаргагчийн одоогийн эрүүл мэндийн байдлын талаарх мэдүүлэг орно.

Нөхөн төлбөр нь ямар даатгалд даатгуулснаас хамаарч ондоо байх бөгөөд тухайн даатгалын нөхөн төлбөр авах хязгаар гэж бий тэр хязгаараас давуулахгүйгээр жилд хэдэн ч удаа авах боломжтой. 

Хүсэлтийн хуудас бөглөх нь шууд даатгалд хамрагдчихлаа гэсэн үг биш юм. Даатгалын менежер даатгалын гэрээ байгуулж та хураамжаа төлснөөр гэрээ хүчин төгөлдөр болох ба өвчлөлтэй холбоотой эрсдэлүүд нь тодорхой хүлээлтийн хугацаатай байдаг. Харин гэнэтийн ослын тохиолдолд шууд нөхөн төлбөр авах боломжтой. 

Та даатгалаа хэдийд ч цуцлах хүсэлтээ гаргаж болох бөгөөд манайд иргэний үнэмлэхийн хамт өөрийн биеэр ирж цуцлах хүсэлтээ гаргана. 

Даатгалаа өөр этгээдэд шилжүүлэх боломжгүй. Харин хууль ёсны өв залгамжлагчаа солих боломжтой. 

Даатгалын хураамжаа сар, улирал, хагас жил, жил гэсэн сонголтоор хийх бөгөөд даатгуулагч нас барсан тохиолдолд нөхөн төлбөр олгоно. 

Нөхөн төлбөрийг гэрээнд заасан хугацааны дагуу ажлын 10 хоног, хуанлийн 14 хоногийн дотор даатгуулагчийн дансанд шилжүүлнэ.

Та ажлын өдрүүдэд манай байгууллагын 7011-3366 утсанд холбогдон нөхөн төлбөртэй холбоотой зөвлөгөөгөө авах боломжтой.