Ээжийн даатгал

Ээжийн даатгал нь эмэгтэй хүмүүсийн зонхилон өвчилдөг өвчнүүдийн хамгаалалттай ба эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг өөрийн хүссэн эмнэлэгт цаг алдалгүй, санхүү мөнгөний бэрхшээлгүйгээр эмчлэгдэн эдгэрэх боломжийг олгодог даатгал юм.

Гэрээний хугацаа:

3 жил

Үйлчлэх бүс нутаг:

Гэнэтийн ослын хамгаалалтын хувьд Монгол улсад; Амь нас, хүнд өвчний хамгаалалтын хувьд дэлхий дахинд

Хамрагдах нас:

20-63 нас

Үнэлгээ:

Багцаас сонгоно

Даатгалын хамгаалалт:

Амь нас, эрүүл мэнд

Үйлчилгээний багц

Ээжийн даатгал нь дараах 2 төрлийн багцтай байна. 

Багц 1

25

САЯ ТӨГРӨГ

Дэлхий дахинд

Багц 2

50

САЯ ТӨГРӨГ

Дэлхий дахинд

Хүнд өвчний хамгаалалт

Зүрхний шигдээс
Тархины цус харвалт
Элэгний хорт хавдар
Ходоодны хорт хавдар
Умайн хүзүүний хорт хавдар
Хөхний хорт хавдар
Өндгөвчний хорт хавдар

Амь насны хамгаалалт

Гэнэтийн ослын хамгаалалт

Сонгох шалтгаан

Онош баталгаажсанаар зөв, үр дүнтэй эмчилгээг цаг хугацаа алдалгүй хийлгэнэ.

Хураамжийг санхүүгийн байдлаасаа хамааран жил, хагас жил, улирлаар төлж болно.

Эрүүл мэндийн даатгалаар мэргэшсэн 10 жилийн туршлагатай баг хамт олон энэхүү үйлчилгээг үзүүлнэ.

Монголын эрүүл мэндийн салбар дахь сайн үйлчилгээг авна.

Эмчилгээний зардлыг даатгалын компани хариуцах тул санхүү мөнгөний бэрхшээлгүйгээр эмчлэгдэн, эдгэрнэ.

Өөрийн хүссэн эмнэлэг, үйлчилгээг сонгож, цаг хугацаа алдахгүйгээр сэтгэлд нийцсэн үйлчилгээг хүртэнэ.

Таны хэрэгцээнд нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ
Олон улсын даатгалын компанид давхар даатгагдана
Амьдралын даатгалын зөвлөх үйлчилгээний мэргэшсэн баг
Нөхөн төлбөрийг шийдвэрлэх хугацаа гэрээнд зааснаар буюу ажлын 15 хоногт шийдвэрлэнэ
Үйлчилгээний чанарыг сайжруулах ТУС шийдлийг нэвтрүүлсэн
Борлуулалтын дараах шуурхай үйлчилгээ

  • Даатгуулагч нас, эрүүл мэнд, мэргэжлийн онцлогийнхоо талаар худал мэдээлсэн, хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон (даатгуулагч өөрийн эрүүл мэндийн талаарх мэдээллийг өгөхдөө тухайн үед өвчтэй гэдгээ өөрөө мэдээгүй эсхүл эмнэлгийн үзлэг, шинжилгээгээр тогтоогоогүй байсан бол худал мэдээлсэн гэж үзэхгүй);
  • Даатгуулагч өөрийн эрүүл мэндийн талаар мэдсээр байж нуун дарагдуулсан бөгөөд энэ нь даатгалын тохиолдол болох шалтгаан болсон бол даатгалын хамгаалалтыг хүчингүйд тооцож нөхөн төлбөр олгохгүй.
  • Даатгуулагч санаатайгаар хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон;
  • Хууль болон гэрээнд заасан бусад.

Даатгалд хамрагдсанаар

Хэрхэн хамрагдах вэ?

1. Даатгалд хамрагдах хүсэлт илгээн онлайнаар даатгуулах боломжтой.

2. Даатгалын менежерүүдтэй холбогдон дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч даатгуулах боломжтой.

3. Оффис дээр ирж даатгалын гэрээ байгуулах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл