Хугацаат амь насны даатгал

Амь насны даатгал нь аливаа өвчин болон гэнэтийн ослын улмаас амь нас эрсдэх тохиолдолд ар гэрт нь нөхөн төлбөр олгосноор гэр бүлийн гишүүдийг учирч болзошгүй санхүүгийн гэнэтийн эрсдэлээс хамгаалах даатгал юм.

Гэрээний хугацаа:

1-20 жил

Үйлчлэх бүс нутаг:

Дэлхий дахинд

Хамрагдах нас:

18-65 нас

Үнэлгээ:

Талууд харилцан тохиролцож тогтооно /доод хэмжээ 1 сая төгрөг/

Даатгалын хамгаалалт:

Амь нас

Сонгох шалтгаан

Энэхүү даатгал нь цаг хугацаа, газар зүйн хязгаарлалтгүйгээр дэлхий дахинд 24 цагийн турш таныг хамгаална.

Санхүүгийн өндөр чадавхтай гадаадын компанийн давхар даатгалд хамрагдсанаар нөхөн төлбөр найдвартай авах боломж бүрдэнэ.

Гэр бүлийн гишүүддээ өв хөрөнгө үлдээж, баталгаатай орлого бий болгоно.

Даатгалын хураамж хямд, урт хугацаанд тогтмол хэмжээгээр төлөхөөс гадна сар, улирал, хагас жилээр төлөх боломжтой.

Нэмэлтээр хөдөлмөрийн чадвар алдалт болон эмнэлгийн мөнгөний даатгалын хамгаалалт авах боломжтой.

Нэмэлтээр авч болох даатгалын хамгаалалтууд

Энэхүү даатгал нь үндсэн буюу амь насны даатгал, нэмэлт буюу гэнэтийн осол, эмнэлгийн мөнгөний даатгалаас бүрдэх ба та өөрөө амь нас, эрүүл мэндээ үнэлэн даатгуулах боломжтой.

 

 

Нэмэлтээр авч болох даатгалын хамгаалалтууд
Хөдөлмөрийн чадвар алдалт ХЧБА-Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдах /80 ба түүнээс дээш хувь/ Гэнэтийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан тохиолдолд даатгалын үнэлгээ нэг удаа 100 хувь олгогдоно.
ХЧХА-Хөдөлмөрийн чадвараа хэсэгчлэн алдах /1%-80%/ Гэнэтийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа хэсэгчлэн алдсан үед “Нэйшнл лайф даатгал” компаниас гаргасан гэмтэл бэртлийн хүснэгтэд заасан хувь хэмжээгээр нөхөн төлбөр олгогдоно.
ХЧТА-Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдах Гэнэтийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдсан хоног тутамдаа даатгалын үнэлгээнээс 0,3 хувиар нөхөн төлбөр авах боломжтой бөгөөд 90 хүртэл хоног авах боломжтой.
Эмнэлгийн мөнгө Энэхүү даатгалд хамрагдсанаар та 24 цагаас дээш хугацаагаар эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн тохиолдолд хоног тутам 2,000-40,000₮ бэлэн мөнгөний тэтгэмж авна.

Хүртэх үр шим

АЧААЛАЛ БУУРНА

Төлөвлөөгүй зардлын ачаалал бууруулах

БАТАЛГААТАЙ ОРЛОГО

Даатгуулагчийн гэр бүлд баталгаатай орлого бий болно зэрэг ач тустай

ТОГТВОРТОЙ БАЙДАЛ

Гэр бүлийн гишүүдээ хамгаалах, урт хугацааны санхүүгийн тогтвортой байдлыг бий болготол санхүүгээр дэмжих

Үйлчилгээний чанарыг сайжруулах ТУС шийдлийг нэвтрүүлсэн
Олон улсын даатгалын компанид давхар даатгагдана
Нөхөн төлбөрийг гэрээнд заасан хугацаанд буюу ажлын 15 хоногт шийдвэрлэнэ
Амьдралын даатгалын зөвлөх үйлчилгээний мэргэшсэн баг ажиллана
Таны хэрэгцээнд нийцсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хүргэнэ
Борлуулалтын дараах шуурхай үйлчилгээг үзүүлнэ

  • Даатгуулагч амиа хорлосон;
  • Мансууруулах бодис, сэтгэцэд нөлөөлөх, гүн хордлогод оруулах эм бэлдмэлийг эмчийн заалтгүй хэрэглэсний улмаас;
  • Даатгуулагч гэмт хэрэг үйлдсэн, үйлдэхийг завдсан, гэмт хэргийн зохион байгуулагчаар оролцсоноос;
  • Цөмийн дэлбэрэлтийн үйлчлэл, цацраг идэвхт бодисын тархалт, хордлогын улмаас;
  • Даатгуулагч нас, эрүүл мэнд, мэргэжлийн онцлогийнхоо талаар худал мэдээлсэн, хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон (даатгуулагч өөрийн эрүүл мэндийн талаарх мэдээллийг өгөхдөө тухайн үед өвчтэй гэдгээ өөрөө мэдээгүй эсхүл эмнэлгийн үзлэг, шинжилгээгээр тогтоогоогүй байсан бол худал мэдээлсэн гэж үзэхгүй);
  • Даатгуулагч өөрийн эрүүл мэндийн талаар мэдсээр байж нуун дарагдуулсан бөгөөд энэ нь даатгалын тохиолдол болох шалтгаан болсон бол нөхөн төлбөр олгохгүй.

Даатгалд хамрагдсанаар

Хэрхэн хамрагдах вэ?

Даатгалд хамрагдахыг хүссэн хэн бүхэн тусгай маягт бөглөж өгнө. Энэхүү маягт нь 2 хэсгээс бүрдэнэ.

Нас, хүйс, ажил мэргэжил, холбогдох хаяг бүхий хувийн мэдээлэл /Хүсэлтийн хуудас/ Тухайн хүсэлт гаргагчийн эрүүл мэндийн мэдээлэл

Маягтыг бөглөсний дараа андеррайтингийн газар маягтад тусгасан мэдээлэлтэй танилцаж үнэлгээ гаргаснаар харилцан тохиролцож гэрээ хийгдэнэ.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл