Энх амьдралын даатгал

Энэхүү даатгалд хамрагдсанаар даатгуулагч болон түүний гэр бүлийн гишүүд хорт хавдраар өвчилсөн тохиолдолд эмнэлэг, эмчилгээний зардлыг нөхөн олгож, тухайн гэр бүлийн санхүүгийн тогтвортой байдлыг хадгална. Та өөрийн болон гэр бүлийн гишүүдийнхээ ирээдүйг баталгаатай байлгаж, эрсдэл тохиолдсон үед тэднийгээ санхүүгийн хувьд тогтвортой байлгахыг хүсч байвал энэхүү даатгалыг сонгоорой.

Үнэлгээ:

Багцаас сонгоно

Хамрагдах нас:

0-60 нас

Үйлчлэх бүс нутаг:

Монгол улсад

Гэрээний хугацаа:

Хувь хүн, гэр бүл: 5-20 жил, Байгууллага: 1 жил

Даатгалын хамгаалалт:

Эрүүл мэнд

Үйлчилгээний багц

Хорт хавдрын даатгал нь даатгалын компаниас олгох нөхөн төлбөрийн хэмжээнээс хамаарч дараах багцын сонголттой.

 

Багц 1

10,000,000₮

нөхөн төлбөрийн хэмжээ

Багц 2

20,000,000₮

нөхөн төлбөрийн хэмжээ

Багц 3

50,000,000₮

нөхөн төлбөрийн хэмжээ

Бүх төрлийн хорт хавдар

Сонгох шалтгаан

Хорт хавдраар өвчилсөн тохиолдолд санхүүгийн дарамтгүйгээр эмчилгээ хийлгэж эдгэрэх боломж бий болно.

Гэр бүлээрээ даатгуулсан тохиолдолд 0-19 насны бүх хүүхдийг үнэ төлбөргүй даатгалын хамгаалалтанд авна.

Та хүсвэл даатгалд хамрагдсанаас хойш 7 хоногийн дотор даатгалын үйлчилгээг цуцалж, хураамжийг 100% буцаан авах боломжтой.

Хураамж төлөлт уян хатан. Харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр нэг дор эсвэл хэсэгчлэн төлөх боломжтой.

Үйлчилгээний чанарыг сайжруулах ТУС шийдлийг нэвтрүүлсэн
Борлуулалтын дараах шуурхай үйлчилгээ
Таны хэрэгцээнд нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ
Олон улсын даатгалын компанид давхар даатгагдана
Амьдралын даатгалын зөвлөх үйлчилгээний мэргэшсэн баг
Нөхөн төлбөрийг шийдвэрлэх хугацаа гэрээнд зааснаар буюу ажлын 15 хоногт шийдвэрлэнэ

  • Даатгуулагч даатгалын гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 6 сарын хугацаанд хорт хавдар өвчнөөр оношлогдсон бол нөхөн төлбөр олгохгүй.
  • Умайн хүзүүний эсийн түвшин дахь хавдрын Cin 1, Cin 2, Cin 3 үе шатууд /cervical intraepithelial neoplasia/, Малигназицийн өмнөх үе /pre-malignant tumour/ өвчнөөр өвчилсөн бол нөхөн төлбөр олгохгүй.
  • Даатгуулагч мансууруулах бодис хууль бусаар хэрэглэдэг нь тогтоогдсон бол нөхөн төлбөр олгохгүй.
  • Гэр бүлээрээ даатгуулсан даатгуулагчдийн хэн нэгэн нь нөхөн төлбөр авсан бол нөхөн төлбөр дахин олгохгүй.

Даатгалд хамрагдсанаар

Хэрхэн хамрагдах вэ?

1. Даатгалд хамрагдах хүсэлт илгээн онлайнаар даатгуулах боломжтой.

2. Даатгалын менежерүүдтэй холбогдон дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч даатгуулах боломжтой.

3. Оффис дээр ирж даатгалын гэрээ байгуулах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл