ТУЗ-ийн гишүүд

Ж.БАТ-ИРЭЭДҮЙ

ТУЗ-ийн дарга

Г.МОНГОЛХҮҮ

ТУЗ-ийн гишүүн

Б.БАЯРЦЭНГЭЛ

ТУЗ-ийн гишүүн

Р.ГАНЧИМЭГ

ТУЗ-ийн гишүүн

А.АНАР

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Хувьцаа эзэмшигчид

100.00%

Эф Эс Си Өү ХХК

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал

Ногдол ашиг

Жилийн тайлан

Санхүүгийн тайлан

Үйл ажиллагааны тайлан